Tabeá awe rasiꞌ

 


Topolimba Pototowiá

Lumaóhana Polimba Sura Pototowiá i lalu basa Bádáꞌ, Peita i ndee.

Topedupaꞌ

 Peluncuran Alkitab Bahasa Bádáꞌ, Peita i ndee.

Teke ngamba Bádáꞌ

 Kamanobaꞌna ngamba Bádáꞌ, Klik i ndee.